Plan de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și a poluărilor accidentale