Situații financiare

PROIECT BUGET 2023 Sesizari observatii pana la 26 ian 2023 la sediul institutiei

Proiect buget initial 2022

Dare de seama trimestrul IV 2016

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31.12.2016

SITUATIA privind realizarea veniturilor bugetelor locale

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 31.12.2016

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 31.12.2016

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE 31.12.2016

Alte active fixe

Alte active fixe necorporale

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.12.2016

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31.12.2016 – anexa

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2016

Balanta 31.12.2016

Bilant 31.12.2016

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2016

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2016

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2016

Contul de executie al bugetului local – venituri

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2016

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2016

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31.12.2016

 

Dare de seama trimestrul I 2013

Adresa inaintare

Nota explicativa

Nota explicativa diferenta executie fata de DDS

Politici contabile

Active si datorii 40b refacuta

Anexa 19

Anexa 27

Bilant 31.03.2013

Cheltuieli 02

Cheltuieli 10

Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare 02

Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare 10

Cheltuieli Sectiunea Functionare 02

Cheltuieli Sectiunea Functionare 10

Venituri 02

Venituri 10

Venituri Sectiunea Dezvoltare 02

Venituri Sectiunea Functionare 02

Venituri Sectiunea Functionare 10

Contul de Rezultat Patrimonial

Plati fara cheltuieli anexa 29

Protectia copilului

Situatia Fluxuri de Trezorerie 03

Situatia Fluxurilor de Trezorerie excel

Situatia Fluxurilor de Trezorerie Refacute 03