Prezentarea comunei

Prezentare generala
Între salba de 15 așezări care se găsesc în Țara Almajului sau Bozovici, comuna Eftimie Murgu, cunoscută până în anul 1970 sub numele de Rudăria, este așezată la marginea de SE a județului Caraș-Severin, învecinându-se cu județul Mehedinți.
De la drumul național 57B Oravița-Bozovici-Băile Herculane, se abate pe partea râului Rudăria, un drum asfaltat de 6,7 km care duce în localitatea Eftimie Murgu și se înfundă în munți.
Comuna Eftimie Murgu este formată dintr-un singur sat și are o suprafață de 99,92 km din care vatra satului ocupă 72,6 ha.
Ca atestare documentară, localitatea datează de pe timpul dacilor, încă din cele mai vechi timpuri, în sat astăzi găsindu-se fragmente de ceramică de culoare neagră sau roșie în perimetrul dealului Socolot.

Stadiul actual al dezvoltarii urbanistice
Suprafata administrativa totala a comunei este de 9.902 ha.
Suprafata agricola este de 4.533 ha, iar suprafata impadurita este de 5.104 ha.
Suprafata teritoriului extravilan existent al comunei este de 100ha (1992) si se propune o suprafata a teritoriului intravilan de 107,5 ha.

Populatia totala stabila existenta in comuna Eftimie Murgu este de 1939 de locuitori.
Populatia activa totala este de 591 persoane, in sectorul public activand 125 persoane.
Numarul de navetisti este de 43.
Numarul somerilor inregistrati se ridica la 78.

Ramurile economice dominante sunt: exploatarea lemnului, agricultura, zootehnia.
Numarul de locuinte este de 620, cel al gospodariilor este de 551, iar familiile sunt in numar de 758.
Aria locuibila in comuna are 23.602 mp.
Indicele de locuibilitate (mp arie locuibila/locuitor): 12,17 mp.

Lungimea retelelor centralizate de alimentare cu apa existente este de 6,5 km, fiind pusa in functiune in anul 1970. Pentru asigurarea necesarului de apa actual a fost realizat proiectul nr.133/1995 – Alimentare cu apa Eftimie Murgu.
Lungimea retelelor centralizate de canalizare este de 0 km. Este realizat proiectul nr.133/1995, Canalizare menajera si statie de epurare Eftimie Murgu. Majoritatea locuintelor sunt dotate cu instalatii de canalizare locale, cu fose septice. Exista 150 de locuinte la care incalzirea se face cu centrale termice proprii.

Comuna Eftimie Murgu se situeaza in judetul Caras-Severin, in depresiunea Almajului si o portiune a Muntilor Locvei.
Teritoriul administrativ al comunei se invecineaza cu urmatoarele teritorii administrative:
N – Comuna Bozovici
S – Comuna Bania si judetul Mehedinti
E – Comuna Prigor
V – Comuna Bania
Suprafata administrativa totala este de 9.902 ha din care suprafata agricola de 4.532 ha si suprafata neagricola de 5.370 ha (incluzand fondul forestier in suprafata de 5.104 ha). Comuna reprezinta 0,86% din suprafata judetului, numarandu-se printre comunele mari, din punct de vedere al teritoriului.
Populatia totala stabila este (conform datelor statistice) de 1939 locuitori.
Densitatea locuitorilor in teritoriu este de 10,49 locuitori/kmp, incadrand comuna in categoria celor cu densitate mica (media pe tara fiind de 80 locuitori/kmp, respectiv media pe judet de 40 locuitori/kmp). Miscarea totala a populatiei este negativa si tinde a se mentine in acelasi sens.
Reteaua de localitati a comunei consta dintr-o singura localitate, Eftimie Murgu, cunoscuta pana in anul 1970 sub numele de Rudaria. din punct de vedere al marimii, localitatea se inscrie in categoria localitatilor mijlocii. Densitatea localitatiilor in teritoriu este de 0,2 localitati/kmp, inscriind comuna in categoria de localitati cu densitate mica.

Functia dominanta a comunei Eftimie Murgu este cea agricola in sector individual cu profil zootehnic. Potentialul comunei ofera conditii pentru dezvoltarea unitatilor de productie proprii, a sectorului forestier si a pomiculturii. Localitatea Eftimie Murgu este bine utilata cu obiective de interes public, cu exceptia  unui sediu pentru politie. Fondul construit poate fi apreciat, in general ca fiind corespunzator, in primul rand ca suprafata locuibila pe locuitor. Data fiind vechimea mai mare de 50 ani a circa 50% din fondul locuintelor, se considera ca in viitor se vor executa in special lucrari de modernizare a locuintelor existente.