TRANSFORMAREA DIGITALĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE ÎNVĂȚARE-PREDARE ALE ȘCOLII DR. ION SÂRBU DIN COMUNA EFTIMIE MURGU

Primăria Comunei Eftimie Murgu implementează proiectul TRANSFORMAREA DIGITALĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE ÎNVĂȚARE-PREDARE ALE ȘCOLII DR. ION SÂRBU DIN COMUNA EFTIMIE MURGU, proiectul finanțat prin Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație.

 

Procesul educațional se derulează în comuna Eftimie Murgu la Școala Gimnazială „Dr. Ion Sârbu”, care asigură predarea pentru ciclurile primar și gimnazial, precum și la grădinița cu program normal arondată. Cele două unități de învățământ se confruntă cu problema nivelului redus de adaptare la societatea digitală și sunt insuficient dotate cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice, iar cele existente au o vechime mai mare de cinci ani și se află într-o stare avansată de deteriorare. În ceea ce privește activitățile sportive, școala dispune de o sală de sport, însă materialele didactice și echipamentele existente sunt deficitare în raport cu necesitățile elevilor.

Infrastructura sistemului educațional reprezintă un factor esențial al procesului de învățare cu efect direct asupra elevilor. Standardele minime de infrastructură asigură un nivel de bază al calității, contextul și mediul de învățare influențând o parte semnificativă a rezultatelor și performanțelor elevilor.

În urma analizei de nevoi efectuate la nivelul celor două unități de învățământ din comuna Eftimie Murgu, grădinița și școala gimnazială, rezultă că este necesară, pentru creșterea calității procesului educațional, prevenirea abandonului școlar și promovarea incluziunii, crearea unor spații de învățare moderne, inovatoare, proiectate special pentru a promova noi abordări de predare și învățare, cu ajutorul tehnologiilor digitale.

Prin urmare pentru Școala Gimnazială „Dr. Ion Sârbu” va fi amenajat un laborator de informatică, care va fi dotat cu: display interactiv (1), suport pentru display interactiv (1), laptop sau sistem de tip desktop (17), sistem sunet (1), multifuncțională(1), cameră videoconferință (1), router Wi Fi (1), server de stocare (1) și scanner planetar de carte (1).

Aplicarea unor metode și tehnici moderne este primordială pentru un proces educațional de calitate, modern și adaptat societății actuale. În acest scop, vor fi dotate cu echipamente TIC toate sălile de clasă ale școlii gimnaziale și ale grădiniței.

Infrastructura precară și dotările inadecvate reprezintă principala cauză în perpetuarea inechității, în reducerea atractivității școlilor din mediul rural atât pentru elevi, acesta fiind un prim factor de creștere a ratei abandonului școlar, cât și pentru cadrele didactice bine pregătite. În același timp, performanțele elevilor sunt influențate de caracteristicile mediului de învățare, de prezența unor spații amenajate corespunzător, care sprijină individualizarea și care asigură un nivel adecvat de stimulare. Prin urmare, pentru creșterea calității actului educațional, dar și a reputației unităților de învățământ în cadrul comunității, este necesară o infrastructură adecvată și suficientă.

 

Astfel, pentru sălile destinate învățământului preșcolar, dotările identificate ca fiind necesare (măsuțe cu 4 locuri, scăunel buretat, catedră, scaun buretat catedră, dulapuri individuale, dulap clasă cu încuietoare) vor asigura spații fizice moderne, sigure, protejate și adecvate vârstei, proiectate să faciliteze predarea și învățarea în condiții optime și atractive.

În ceea ce privește învățământul primar, dotările cu mobilier modern și adecvat elevilor pentru sălile de clasă și laboratorul de informatică vor consta, conform necesităților identificate în: pupitru individual reglabil (ciclul primar), scaun buretat pentru pupitru (ciclul primar), catedră, dulap clasă cu încuietoare, scaun buretat catedră, dulapuri individuale.

De asemenea, sala de sport a Școlii Gimnaziale „Dr. Ion Sârbu” va fi dotată cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive.

Implementarea activităților menționate, identificate ca urmare a analizei de nevoi, va duce la îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul proiectului, mai exact creșterea gradului de digitalizare a educației, dezvoltarea unui ecosistem digital și de formare în vederea reducerii decalajelor în învățare în raport cu mediul urban, promovarea incluziunii și a echității, creșterea atractivității școlii și grădiniței, precum și creșterea calității actului educațional prin asigurarea spațiilor și dotărilor adecvate.

Proiectul se desfășoară în perioada 1 iunie 2023 – 30 iunie 2024, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 575.983,52 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.