CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2016