Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 31.12.2016