Proces Verbal de constatare a încheierii etapei procedurale drept preempțiune Ruva Iustina și Peța Gheorghe